Radnóti Henrik

Önkormányzati Képviselő

Egy tartózkodás margójára avagy inkorrektség ellen nincs védőoltás

2015. december 14. 17:34 - Radnóti Henrik

scientificamerican0406-46-i3.jpgA Testület 2015. december 10-i ülésén tárgyalta a 0-14 éves gyermekek nem kötelező védőoltásának anyagi támogatásáról született előterjesztést. Erről a Város a honlapján  számol be, de készült erről egy másik beszámoló is, amelyet a lakosok közül sokan megkaptak hírlevélben. Ez a honlapon megjelent tájékoztatást még egy mondattal egészíti ki, nevezetesen, hogy:

A rendeletet a balliberális képviselők kivételével a testület egyhangúan támogatta.

Tehát már megint mi, Lukácsi Bálint és én, mi lennénk azok az elvetemültek, akik rosszat akarunk, akik nem szeretnék, hogy a családok támogatást kaphassanak a gyermekek védőoltásaira.   Akár így is értelmezheti a gyanútlan olvasó az említett hírlevelet.

Nos, a helyzet egy cseppet más. A szavazáskor persze valóban tartózkodtunk. Gyorsan hozzáteszem, hogy ezzel egy pillanatig sem veszélyeztettük a tervezet elfogadását, hiszen az előterjesztő Dióssi polgármester úr volt, ilyenkor a gépezet tökéletesen működik, nem volt kétséges,  hogy mindenki más mellette szavaz, a mi tartózkodásunk tehát nem oszt, nem szoroz.

Azzal mi is egyetértettünk, hogy támogassa a Város a védőoltást, csak azzal nem, hogy ilyen összeghatárig és ennyire agyonkomplikált adminisztrációval. Ezt akartuk egyértelművé tenni a tartózkodással, ami hatását tekintve valóban egy "nem" szavazattal egyenértékű.

A védőoltás támogatásának ötlete eredetileg tőlünk származik. Azt a gyakorlatot szerettük volna Dunakeszin is meghonosítani, amely már több önkormányzatnál működik, hogy az eddig a serdülő lányok HPV elleni védőoltására fordított összeget, amely a 2014 októberétől felszabadul, hiszen attól kezdve ezt már az állam támogatja -  mostantól a 0-3 éves korosztály védőoltásaira használjuk fel.

Kikértük a gyermekorvosok véleményét, hogy melyek lennének a támogatandó oltások; megbecsültük, hogy milyen gyermeklétszámot érinthet az intézkedés, és hogy milyen költségvonzatai lennének. Miután úgy találtuk, hogy a bevezetésnek van realitása, megfogalmaztunk a 2015. július 30-i testületi ülésre egy előterjesztést, amely felkért volna minket a további egyeztetések és előkészületek lefolytatására.

Persze összefogás ide, konstruktivitás oda , azt már még sem engedhette meg a városvezetés, hogy két ellenzéki képviselő még valami komoly dolgot végigvigyen. Hát milyen hitellel szidhattak volna azután minket a fideszes városi hírlevélben és az egyéb helyi lakájmédiában, mint semmirekellő „balliberálisokat”?!  Ezért leszavazták a mi előterjesztésünket, és helyette elfogadtak egy újat, ami lényegben ugyanaz volt, annyi kivétellel, hogy mi, az eredeti benyújtók, már nem szerepeltünk benne.

Aztán mire rendeltet lett az előterjesztésről, már arról is gondoskodtak, hogy a lényeg is kivesszen belőle, csak a városvezetőit fényezendő magamutogató önmarketingé vájjon!

Ugyanis a mi eredeti elképzelésünk szerint a védőoltás alanyi jogon, ingyenesen járt volna minden 0-3 éves korú, Dunakeszin lakó gyermeknek, ha azt a szülő kéri. Az ügyintézést próbáltuk volna a lehető legegyszerűbbre korlátozni, ami gyakorlatilag annyiból állt volna, hogy a szülő elviszi a gyereket a házi gyermekorvos, írásban nyilatkozik, hogy kéri az oltást, az orvos beoltja a gyermeket, és a szülő elismeri, hogy ez valóban megtörtént. A költségek elszámolása a gyermekorvos és a Város között történt volna.

A jelenlegi rendelet szerint:

  • a szülő megbeszéli a gyermekorvossal az oltást, aki felírja azt receptre;
  • a szülő kiváltja az oltóanyagot a gyógyszertárban, saját pénzéből megelőlegezve az árát;
  • elviszi a gyereket az orvoshoz, aki beadja az oltást és nyilatkozik, hogy ez valóban megtörtént;
  • a szülő kitölt egy kérvényt, és azt az előírt mellékletekkel (gyógyszertári bizonylat, gyermekorvosi igazolás) 30 napon belül benyújtja a Hivatalnak.
  • Elsőfokon a polgármester egyszemélyben ítéli oda a támogatást, 15 ezer Ft felső határig. 

Ha mindez megtörtént a szülő valamilyen módon valószínűleg valóban a pénzéhez jut.

Azt csak remélni lehet, hogy valóban volt pénze az oltás megelőlegezésére, és ha beadatta gyermekének a rota-vírus elleni védőoltás 1. részletét (20 ezer Ft), akkor a 2. részletre (újabb 20 ezer Ft) is lesz még pénze, hiszen arra már nem kap támogatást.

Hát ezért tartózkodtunk a szavazáskor. Nem értettük, miért egy ennyire komplikált ügyintézéssel járó, a szülőt anyagilag átmenetileg mindenképp megterhelő, és szerintünk sokkal szűkmarkúbb rendelet került megalkotásra, mint amire a Város anyagilag képes lett volna.

Külön szomorúság számunkra, hogy jó szándékú tartózkodásunkkal a városvezetés visszaélt és olyan hírlevelet adott ki, ami alkalmas arra, hogy úgy tűntessen fel minket, mint akik a kisgyermekes családok érdekei ellen döntenek, pedig valójában még ennek a nem túl szerencsés rendeletnek a megalkotása is a mi felvetésünk eredménye volt.