Radnóti Henrik

Önkormányzati Képviselő

Tiltakozunk az iskolák teljes államosítása ellen! Budaörs megtette, Dunakeszi is lép?

2016. június 07. 08:47 - Radnóti Henrik

demonstracio.jpgBudaörs Város Önkormányzata legutóbbi testületi ülésén elvi állásfoglalást fogadott el, amelyben tiltakoznak az oktatási intézmények teljes államosítása ellen. A kormány ugyanis olyan törvénymódosítást terjesztett be, amely az iskolák fenntartása után a működtetésük jogát is elvenné az önkormányzatoktól.

“Ma már világosan látszik, hogy az állam kisajátítja a közösségünk által létrehozott és fejlesztett infrastruktúrát, a tulajdonunkat képező iskolaépületeket és a hozzá kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont. A fenntartás után a működtetés jogának megvonása szétszakítja még a maradék kapcsolatot is az iskola és az önkormányzat között.” – olvasható az illyéses pedagógusok tiltakozó állásfoglalásában. “Megdöbbentő, hogy ma Magyarországon éppen a helyi közösségek ügyeinek intézésére létrehozott, választott önkormányzatok nem jogosultak korábbi iskoláik fenntartására és működtetésére. Veszni látszik a rendszerváltás alapvető vívmánya: a helyi közösségek önrendelkezési joga, az önkormányzatiság.” – zárul az illyéses tanárok tiltakozása, akik – a budaörsi közoktatási intézményekkel, köztük az óvodákkal is karöltve - 2016. június 7-e este 7 órára demonstrációt szerveznek a Városháza előtti térre.

Olvasható a Magyar Narancs online oldalán. Budaörs tehát megtette, amit ebben az ügyben megtehetett. Vajon mi, Dunakesziek megtesszük-e? Lukácsi Bálint képviselőtársammal múlt héten benyújtottuk Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé egy határozatot, melyben elutasítjuk az államosítást. Ennek határozati része a következő:

 

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének testülete úgy dönt, hogy:

1. Felkéri a Polgármestert, hogy Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) j) pontja alapján nyilvánítson véleményt, kezdeményezzen döntést a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél a Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének fenntartásában lévő általános iskolák és gimnázium fenntartóváltásának megakadályozása érdekében.

 2. Felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyalás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet soron következő ülésén.

A határozat elfogadásával csatlakozhatunk mi is ahhoz a pártállástól független országos mozgalomhoz, mely arra jött létre hogy megvédje a jól működő iskolákat. 

Dunakeszi a közoktatás 2013. évi államosítása után is vállalta az iskolák működtetését és fenntartását jelentős saját forrás bevonásával. A városi iskolákban ismeretlenek voltak azok a mára már mindennapossá vált problémák, amelyek a KLIK fenntartásába átkerült iskolákban jelentkeztek. 

Azt szeretnénk, hogy ez így is maradjon, ez a város, az öt általános iskola és  gimnázium, a tanárok, de legfőképpen a gyerekeink érdeke!!