Radnóti Henrik

Önkormányzati Képviselő

Ha tudsz, segíts. Ha nem, legalább ne árts.

2015. június 29. 13:18 - Radnóti Henrik

rakosmente_kicsi.jpgA legújabb városi hírlevél okán az alábbi sorokban megpróbálom röviden leírni a tényeket. Kérek mindenkit külön azokat, akik nem szimpatizálnak velem, tegyék félre egy pillanatra vélt vagy valós ítéleteiket, és olvassák el. Nem az ellenzék, és nem a Fidesz miatt, ez ugyanis tényleg nem pártpolitikai kérdés. Ez csak és kizárólagosan a legelesettebb embereknek való segítségnyújtásról szól. Meg arról, hogy a XXI. században egy fejlett, humánus kisváros polgársága nem mehet el az mellett, hogy emberek az utcán élnek, kiszolgáltatottan, reménytelenül. Segíteni morális kötelességünk, függetlenül ki, és hogyan került ebbe a helyzetbe.

 

 A Képviselő-testület 2015. január 29-i ülésen azzal bízta meg Radnóti Henrik ( Együtt-PM-DK-4K- Moma - MLP és külön engem az LMP!!! is támogatott ) és dr. Kováts Sebestyén ( Fidesz- Kdnp )képviselőket, hogy a társszerveket és a helyi közintézményeket bevonva mérjék fel a Dunakeszin élő hajléktalan személyek helyzetét. A vizsgálat a 2015. február 26-i testületi ülésen elfogadott munkaterv alapján készült el.

A munkánk során a tőlünk telhető legszélesebben körüljártuk a kérdést, számos személyes interjút folytattunk magukkal az érintettekkel, a velük foglalkozó szakemberekkel, bevontunk társszervezeteket, elolvastunk rengeteg szakirodalmat. 

Ahogy a fenti linkben is olvasható, a helyzet feltárása, elemzése mellett javaslatok megfogalmazása is feladataink részét képezte. 

A teljes vizsgálati anyagot  ITT elolvashatja mindenki, és egyben kérem is hogy szánjanak rá 10 percet, igyekeztünk, röviden, tömören, érthetően fogalmazni. A mellékletekben felsoroltunk minden olyan anyagot, szakirodalmat, személyekkel folytatott levelezést, amiből dolgoztunk! 

Itt csak pár, hangsúlyos mondatot emelnék ki: 

"....A hajléktalanokkal és a velük foglalkozó szakemberekkel folytatott személyes beszélgetések alapján kijelentethető, hogy ahány ember annyi féle sors, azaz minden hajléktalan élettörténete más és más, ezért nagyon nehéz általános következtetést levonni a hajléktalanná válás folyamatáról, annak okairól. ...."

"...A hajléktalan ember személyiségében, élettörténetében, elszenvedett sérüléseiben és az egész addigi élete során fellépett hiányokban keresendőek az okok....."

"....A hajléktalanság meghatározására általános fogalomként használhatjuk az otthonnélküliséget. Ebben a meghatározásban az otthon családot, szeretett emberekhez, tárgyakhoz való kötődést is jelent. Hátteret, amely hozzásegíti az embert, hogy kielégítse alapvető szükségleteit, és az otthonon kívül is egészséges emberi, társadalmi kapcsolatokat tudjon kialakítani és fenntartani. Az otthonnélküliség, különös tekintettel a kötődések hiányára, közönyös, nincstelen állapotot eredményez. ....."

"....Az érintett hajléktalanokkal folytatott beszélgetések, valamint a velük dolgozó szakemberek elmondása alapján a munkavállalás legfőbb gátja a fent részletesen kifejtett otthon nélküliség, mely nincstelen állapotot eredményez, a kitörés csekély reménye nélkül...."

"....Az éjjeli menedékhely az alapja annak, hogy egy többszintű szakmai koncepció alapján a társadalomba történő visszaintegrálás a hajléktalan személyek esetében sikeresen megvalósulhasson. ...."

"....Az önkormányzati tulajdonban álló Verseny u.12. szám alatt található épület, melynek egy részében a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által működtetett nappali melegedő, más részeiben a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár raktárhelyisége található. Az eddigi raktárhelyiség funkciójának megváltoztatásával - csekély beruházással - mintegy 120 nm-es több, különálló, szállásra, tisztálkodásra, mosásra, és étkezésre is alkalmas helység alakítható ki. (képek: https://goo.gl/photos/RC6LNR9aU1rRCuuXA)...."

 

Mindezek alapján Kováts Sebestyén Fideszes képviselőtársammal közösen terjesztettük a városvezetés és a képviselők elé javaslatainkat.