Radnóti Henrik

Önkormányzati Képviselő

Sportigazgatósági pénzügyek. A Jegyzőhöz fordultam tájékoztatásért.

2015. április 01. 17:23 - Radnóti Henrik

2.jpgPár héttel ezelőtt a városi költségvetéshez benyújtottunk egy módosító indítványt. A  lényege az volt, hogy a költségvetési számokból kiindulva kimutattuk, gyakorlatilag bérkifizető helyként funkcionál ez az intézmény, és olyan párhuzamos feladatokat lát el, amit egyébként a városi sporttanácsnok is ellát, vagy elláthat. Valószínűleg a városvezetés is így gondolhatja ezt, hiszen a Sporttanácsnok, és a Sportigazgató is ugyanaz a személy.

Képviselőtársam Seltenreich József adott egy interjút a helyi tévében, amiben cáfolni igyekszik az előterjesztésünkben foglaltakat. Ez, mint azt a dunakeszi-hirhatár cikke tökéletesen mutatja, nem volt sikeres, de a tisztánlátás végett az alábbi adatkéréssel fordultam a Jegyző Úrhoz:

 

 

Tisztelt Molnár György Jegyző Úr!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján az alábbi információkért fordulok önhöz:

Kérem részemre elektronikus másolatban megküldeni a városi Sportigazgatóság tekintetében az alábbiakat:

• A Sportigazgatóság 2012 november 22-i megalakulása óta mekkora költségvetéssel gazdálkodik? Kérem éves bontásban adja meg az adatokat.


• A Sportigazgatóságon 2012 november 22-i megalakulása óta hány fő dolgozott és dolgozik munkaszerződéssel, illetve megbízási szerződéssel? Kérem a szerződéseket részemre megküldeni szíveskedjék.


• A Sportigazgatóságon 2012 november 22-i megalakulása óta milyen személyi jellegű ráfordítások és milyen jogcímen kerültek elszámolásra és kifizetésre? Kérem, hogy éves összesítéssel, személyekre lebontva részletesen adja meg az adatokat.


• A Sportigazgatóságon 2012 november 22-i megalakulása óta a költségvetéséből mekkora összeget, és milyen sporteszközök beszerzésére fordított? Kérem az adatokat tételesen küldje meg részemre.


• A Sportigazgatóságon 2012 november 22-i megalakulása óta a költségvetésének terhére mennyi, és milyen sporttevékenységet szervezett és bonyolított le? Kérem, hogy az egyes sportrendezvények és az azokhoz tartozó dologi és személyi kiadásokat részletezve elküldeni szíveskedjen.

Valamint :


Kérem, küldje meg részemre, hogy a 2013, 2014 -es városi költségvetésből az egyes sport szervezetek számára milyen összegű támogatást nyújtott a város? Az adatokat tételesen az egyes sportszervetek megjelölésével kimutatni szíveskedjen.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Üdvözlettel:

 

Radnóti Henrik

 

A válaszokat, ahogy megérkeztem, természetesen megosztom.